Nieuwe regels sociale huurwoningen

Schriftelijke vragen aan het college van B & W in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad, gesteld op 5 januari 2011

Invoering Europese toewijzingsnorm woningcorporaties. Door een besluit van de Europese Commissie gelden per 1 januari 2011 voor de toewijzing van de woningen met een huur tot € 652,52 nieuwe inkomensgrenzen. Vanaf 1 januari moeten woningcorporaties 90 procent van de woningen met een huur tot 652,52 euro per maand verhuren aan huishoudens met een inkomen van maximaal 33.614 euro. De overige 10 procent mogen ze verhuren aan mensen met hogere inkomens. Aedes en de Woonbond zijn niet blij met de nieuwe regels. Hun belangrijkste bezwaar is dat veel gezinnen tussen wal en schip zullen vallen. Mensen met een iets hoger inkomen dan 33.614 euro kunnen geen sociale huurwoning meer krijgen, maar verdienen te weinig voor een koopwoning of een huurwoning in de particuliere sector.

Onze vragen:

1. Is het college bekend met de bovenstaande regelgeving?

2. Hoe groot is de groep Westlanders die meer dan 33.614 euro verdiend?

3. Welke consequenties heeft de invoering van deze regel voor de woningmarkt in het Westland?

4. Is het college met Aedes en de Woonbond van mening dat door deze regel veel gezinnen tussen wal en schip zullen vallen.

5. Is het college bereidt met de Westlandse woningcorporaties in gesprek te treden over de invoering van deze regel, de mogelijke knelpunten en oplossingen? Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van Progressief Westland,

mohamedklein

Mohamed el Mokaddem

Reageer: Mohamed@ProgressiefWestland.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *